מחדשים את שיינקין


העבודות בשיינקין 16 החלו והוא מצטרף לשיינקין 20 ו21 אשר נמצאים כבר בעיצומן של העבודות. שלושת הפרוייקטים נמצאים בצדדים שונים של גינת שיינקין וביחד עם בניינים נוספים באיזור אשר שוקמו ישוו לחזית הגינה פנים חדשות.