החלוצים 34

תמונות חדשות של הבניין ברחוב החלוצים

צילום: איל תגר